Ja, det er ditt ansvar som hundeeier

Det å eie en hund kan være en av de mest gledelige opplevelsene i livet. Hunder er kjærlige og lojale kjæledyr som kan gi oss masse kjærlighet og selskap. Men det å eie en hund innebærer også et stort ansvar i samfunnet. Hundeeiere har ansvar for å sørge for at hunden deres er trygg, godt ivaretatt og oppfører seg ordentlig i offentligheten.

Jevnt over er vel norske hundeeiere flinke til å ta ansvar, men allikevel leser vi om ulike hendelser i media, hendelser som burde være unngått. Nå har jo alle saker to sider, to oppfatninger av en situasjon, så vi skal ikke gå inn å rette pekefinger her eller si hvem som har skyld alltid. Og vi mennesker reagerer på ulike ting, og til dels kan vi kanskje reagere uten at det var helt nødvendig? eller?
Det som er uten tvil, det er at i alle slike situasjoner som involverer hund, så ligger hovedansvaret på oss hundeeiere. Men, hunder og hundeeiere skal også kunne være en naturlig del i samfunnet, det er også viktig å være klar over.

Det er egentlig bra definert i hundelovens §1 der det står følgende:
“Loven har til formål å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.” det er bra, og det er da rettet mot hva vi hundeeiere skal forholde oss til, men så står det videre: “Enhver i det sivile samfunn har ansvaret innenfor lovgivningens ramme å utøve og legge til rette for et positivt og samfunnsgagnlig hundehold, til glede for samfunnet og den enkelte hundeholder.” Her legges det litt føringer til alle i samfunnet og at det skal legges til rette for oss og våre hunder på en positiv måte. Og vi ser på en setning til, den er veldig bra: ” Hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Hunder skal behandles og bli ivaretatt på en slik måte som overensstemmer med og tar hensyn til deres natur og beskytter dem mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.” Her blir det godt definert at hunden har en rolle i samfunnet og skal bli behandlet som et individ med egenverdi.
Nå er det allerede her i §1 i hundeloven gitt klare retningslinjer for hva loven omhandler og at den gir en føring til hundens plass i samfunnet, ved at både hundeeier, hunden og “enhver i det sivile samfunn”, altså alle får her litt retningslinjer som man skal forholde seg til. Hundeloven er ikke bare for oss hundeeiere.

Men, allikevel så er det som vi skriver i overskriften her, at i hovedsak så er hunden ditt ansvar. Den dagen du tar valget om å skaffe deg hund, ja så har du også påtatt deg et ansvar også. Det er dette ansvaret vi håper og ønsker at vi alle hundeeiere kan bli litt flinkere til å vise og kanskje påminne hverandre om. Fordi at jo flere som opptrer tydelig og ansvarlig med sine hunder, jo bedre blir hunder likt og godtatt i samfunnet. Har vi tro på det?
Det har vi jo sett i flere anledninger at én uheldig hendelse med hund, ja det blir fort omtalt som “hunder i flertall”. F. eks. om det er et individ en definert rase som har gjort utfall eller angrepet et annet dyr eller menneske, ja da blir det fort omtalt som at “det er jo en “spesifikke rase”, de er jo litt slik…. Skjønner du hva vi mener? Vi mennesker er “så flinke” til å generalisere, vi vil sette ting i båser, vi vil dra enkle konklusjoner…. slik er det bare.

Da vil det si at enhver positiv og negativ hendelse med en spesifikk hund og hundeeier, den hendelsen vil til en viss grad ha innvirkning for alle andre hunder og eiere også.

Med det i tankene så betyr det at vi alle kan være med på å gjøre det lille ekstra. Ved at alle tar et lite ekstra ansvar som hundeeier, så får det betydning for oss alle. Om alle husker å plukke opp etter hunden sin, når det har gjort fra seg. Om alle kanskje tenker litt på å har hunden trygt i bånd, slik at det er tydelig for de vi møter, som kanskje ikke helt liker hund eller er litt redd. Om vi kanskje tenker oss om en ekstra gang før vi sender hunden fram for å hilse på fremmede.
Kort og godt om vi alle bare tenkte litt ekstra på hvordan vi formidler at vi tar ansvar for hunden, vi har full kontroll på vår hund og vi er ansvarlige hundeeiere. Om alle gjør det, så vil det få stor betydning i samfunnet, det vil være veldig synlig.

Og ennå viktigere er det blitt nå, etter nye reviderte hundeloven, for der kom det tydelig frem et krav til oss hundeeiere om kompetanse og ansvar. Hundeloven fikk en vesentlig endring på en del punkter, mye til det bedre for hunden heldigvis, selv om man gjerne skulle sett flere endringer. Noe av det som er justert er at det er tydeligere definert at hundeeier har ansvaret for hundens handlinger, og slik sett er det enklere å straffe hundeeier enn å måtte gå direkte på hunden. Det er jo veldig riktig.
Og så kom det en ganske tydelig beskjed til oss hundeeiere om at vi må tilegne oss nok kunnskap for å ha hund. Det er også noe som de fleste med hund har ventet på, og spesialt mange oppdrettere. Det at enhver som tenker å anskaffe seg hund skal ha en basiskunnskap om hund og hundehold, det er nå beskrevet tydelig i hundelovens §3a Kompetanse:

“Hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse til å kunne forebygge at uheldige situasjoner eller skader oppstår. Slik kompetanse omfatter blant annet kunnskap om hold og trening av hund og kunnskap om hundens behov, naturlige adferd, bruksområde og det skadepotensialet hunden kan utgjøre.”

Her defineres det hva loven mener en hundeeier skal inneha av kompetanse og kunnskap om hund, og det er mye mer enn at hunden trenger vann, mat og trening. Det kreves en generell bred grunnkunnskap om hund, hundens egenskaper og behov, om dens bruksområder og adferd.
Og det er vårt ansvar å tilegne oss den kunnskapen.

Det er også bakgrunnen for at dette kurset “Ansvarlig Hundeeier” nå er på plass. Det er utformet og bygget gjennom lang tid med mye innspill og erfaring om hund og hundehold. For å nettopp kunne samle en bred nok basiskunnskap slik at vi alle kan det som kreves av oss.
Og en annen viktig faktor, ved å ta dette kurset og hente et personlig kursbevis som Ansvarlig Hundeeier så sender vi en god og tydelig beskjed til samfunnet, at vi er hundeeiere som tar ansvar!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *