Copyright​​

© Ansvarlig Hundeeier

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).  

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Ta kurset i dag!

En kjærlig og ansvarlig hundeeier har ikke bare hjertet på rett sted, men også god kunnskap om hundens velferd og behov